نصف چرت و پرت هایی که مردم می گویند من گفتم را هرگز نگفته ام! ""آلبرت اینشتین""
رکوردی ثبت نشده است.

فعالیت های روستا

مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.

نظرسنجی

نظر شما درباره کارهای فرهنگی انجام شده توسط دهیاری و شورای اسلامی روستای بلم جرک چیست؟

ویدیو

ویدیویی ثبت نشده است.

آب و هوا

موقیت جغرافیایی